A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Phần Thứ Hai - QUA MIỀN TRUNG 

7. AI ĐI TRONG GIÓ TRONG SƯƠNG 

Lũ trẻ: 
Ai đi trong gió trong sương ơ 
Phải mau ơ phải mau để mà tới người ơi 
Kẻo đường ơi, người ơi còn xa 
Kẻo đường ơi, người ơi còn xa... 

8. AI VÔ XỨ HUẾ THÌ VÔ 

Bà mẹ: 
À á ơ a a à á ơi 
Ai vô xứ Huế thì vô 
Chớ sợ Truông nhà Hồ, chớ sợ Phá Tam Giang à ơi 
À á ơ a a à á ơi 
Ngó ra quê cha đường xa sông rộng 
Ngó về quê mẹ núi lộng đèo cao 
À á ơ a a à á ơi 
Nhưng con ơi, con ngú ngủ sâu 
Chứ nối lại nhịp cầu 
Chứ đã có o ó ư... người đi 
À á ơ a a à á ơi. 

« 5.Này Người Ơi; 6.Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát 9.Ai Đi Trên Dặm Đường Trường, »

Đăng Nhập/Xuất