A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

5. NÀY NGƯỜI ƠI 

Cô lái đò miền trung du: 
Này người ơi ghé bến (y) sang sông 
Lên đường đi tới bõ công em chèo thuyền 
Mừng người đi tìm thấy tình duyên 
Con đường đất nước nối liền lòng dân. 

Lữ khách: 
Sông Thương ơi nước chẩy đôi ba dòng 
Anh về Hà Nội một lòng, lòng yêu em 
Sông Thương ơi nước đục người đen 
Anh về thành phố không quên cô mình. 

6. TÔI ĐI TỪ LÚC TRĂNG TƠ 

Lữ Khách: 
Ra đi từ lúc trăng tơ, trăng một miền hoa cỏ 
Trăng lên đầu của ô xa vẫn chưa mờ 
Im nghe lời Thủ Đô chào, ôi lời mừng đông đảo 
Đi trong lịch sử dân ta, luống nghẹn ngào. 
Lữ khách và dân chúng thủ đô: 
Hai bên nhà cửa thân yêu 
Ơi người ơi Ơi người ơi 
Đã mấy lần để đám rêu xanh thay mầu gạch ngói 
Thăng Long buồn tủi chia phôi 
Tháp, Tháp Rùa ơi Tháp, Tháp Rùa ơi 
Gió tiễn người về đến quê hương câu ca giọng Hời.

« 3.Đồng Đăng Có Phố Kỳ Lừa; 4.Người Về Miền Xuôi CON ĐƯỜNG CÁI QUAN Bài hát II.Qua Miền Trung: 7.Ai Đi Trong Gió Sương, 8.Ai Vô Xứ Huế Thì Vô »

Đăng Nhập/Xuất