Bình luận


MẸ VIỆT NAM « MẸ VIỆT NAM Phạm Duy CD Chronology TÌNH KHÚC PHẠM DUY DISC 1 » TÌNH KHÚC PHẠM DUY DISC 1

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất