Data

Nhà sản xuất Khanh Ha Productions
Thẻ Phạm Duy Duy Cường Tuấn Ngọc Khánh Hà

KH 21
Hoa Am Duy Cuong
Mixed by Duy Cuong, John Tomlingson

Bình luận


Trường Ca Hàn Mặc Tử « Trường Ca Hàn Mặc Tử Phạm Duy CD Chronology NGÀN CÁNH NHẠC 1 » NGÀN CÁNH NHẠC 1

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất