A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Chiều - Xuân Diệu

Hôm nay trời nhẹ lên cao, 
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... 
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn 
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. 
Phất phơ hồn của bông hường, 
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng. 
Nghe chừng gió ý qua sông, 
E bên lau lách thuyền không vắng bờ 
Không gian như có dây tơ 
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu 
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều 
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. 

Hits 3839
« Sương mờ - Xuân Diệu - Thanh Hoà THƠ NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU ... Bài hát Xa cách - Xuân Diệu - Xuân Diệu »

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất