Data

Nhà sản xuất Bốn Phương
Thẻ Nhật Trường


Bình luận


Nhật Trường Cassette Chronology NHẬT TRƯỜNG 7 - NHỮNG BÀI CA PHỤ TÌNH » NHẬT TRƯỜNG 7 - NHỮNG BÀI CA PHỤ TÌNH

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất