Data

Nhà sản xuất Bốn Phương
Thẻ Nhật Trường


Bình luận


NHẬT TRƯỜNG 9 - YÊU * GHEN * MƠ « NHẬT TRƯỜNG 9 - YÊU * GHEN * MƠ Nhật Trường Cassette Chronology NHẬT TRƯỜNG 5 - NHỮNG CHUYỆN TÌNH XƯA VÀ NAY » NHẬT TRƯỜNG 5 - NHỮNG CHUYỆN TÌNH XƯA VÀ NAY

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất