Data

Thẻ Nhạc về Mẹ

Thực hiện: Đại Đức Thích Như Vân
Photo: Nhóm ảnh Nhất Chi Mai
Hòa âm: Duy Quang, Lâm Bằng
Phòng thâu: Song Lan, Duy Quang
Trình bày: Huyền Ý, Hoàng Minh và Minh Châu
Hits 5144
Nhạc Về Mẹ CD Chronology Mẹ Hiền... Mẹ Là Bài Ca Dao » Mẹ Hiền... Mẹ Là Bài Ca Dao

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất