Data

Thẻ Ngô Thụy Miên


Bình luận


TÌNH CA NGÔ THỤY MIÊN « TÌNH CA NGÔ THỤY MIÊN Ngô Thụy Miên CD Chronology GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ » GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất