A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
CON TẠO XOAY VẦN


Data

Thẻ

Producer: Lê Thế Tùng
Artistic Director: Trần Như Vĩnh Lạc
Photographer: Ngô Cang Long
Graphics: M. T. Ạ GRAPHICS INC.
Recorded at: DAVID ABELL STUDIO, West Holywood, LA.

Website: http://contaoxoayvan.com/con-tao-xoay-van/

Bình luận


NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ 7 « NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ 7 Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt CD Chronology

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất