Data

Thẻ

Chú thích: Đông Phương Tử và Phượng Linh là bút hiệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
Nguồn: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1008&Itemid=47

Bình luận


NOEL « NOEL Nhạc Giáng Sinh Collection Chronology

Đăng Nhập/Xuất