Data

Nhà sản xuất Khánh Ly Production
Thẻ Khánh Ly Nguyễn Đình Toàn


Bình luận


HIÊN CÚC VÀNG « HIÊN CÚC VÀNG Nguyễn Đình Toàn CD Chronology TÔI MUỐN NÓI VỚI EM » TÔI MUỐN NÓI VỚI EM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất