Data

Label Khánh Hà Productions
Thẻ Lam Phương Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson, LA Sounds Studios
Background Vocals Khanh Ha, Anh Tu, Thuy Anh
Hits 5437

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất