Data

Nhà sản xuất Người Đẹp Bình Dương
Album số NĐBD 126
Thẻ Lam Phương Mạnh Quỳnh


Bình luận


Những Tình Khúc Hay nhất Của Lam Phương « Những Tình Khúc Hay nhất Của Lam Phương Lam Phương Cassette Chronology Quê Hương Và Nước Mắt » Quê Hương Và Nước Mắt

Đăng Nhập/Xuất