Data

Thẻ Lê Dung Văn Thi

Nhạc: Văn Thi
Phối claviers: Hà Anh
Riêng ca khúc Mi Gió và Lãng Mưa do Đặng Hữu Phúc và Đỗ Hồng Quân đệm
Hits 4007
Lê Dung CD Chronology ÁO VÀNG EM MẶC » ÁO VÀNG EM MẶC

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất