Data

Nhà sản xuất Hồ Gươm Audio / Rạng Đông
Thẻ Lê Dung


Bình luận


MÀU NẮNG CÓ BAO GIỜ PHAI ĐÂU « MÀU NẮNG CÓ BAO GIỜ PHAI ĐÂU Lê Dung CD Chronology TIẾNG HÁT LÊ DUNG » TIẾNG HÁT LÊ DUNG

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất