A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Lyrics

Về đây khi gió mùa thơm ngát 
Ôi lũ chim giang hồ 
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô 
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca ... u u u u u 
Mờ mờ trong nắng ven trời 
Chim reo thương nhớ chim ngân xa ... u u u u u 
Hồn còn vương vấn về xưa 
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành 
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh 
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng 
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế 
Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân 

Chim đang bay qua Bắc sang Trung 
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa 
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca 
Cánh nhạn vào mây thiết tha 
Lưu luyến một trời xa 


« Đêm thu - Đặng Thế Phong TIẾNG THỜI GIAN Bài hát Nụ cười sơn cước (1947) - Tô Hải »

Đăng Nhập/Xuất