Data

Thẻ Lệ Thu


Bình luận


MỐI TÌNH XA XƯA « MỐI TÌNH XA XƯA Lệ Thu CD Chronology NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT HỦ » NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT HỦ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất