Data

Label Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by  LA Sounds Studio
Background Vocal  Anh Tu, Thuy Anh, Khanh Ha


Hits 4122
VỀ ĐÂY EM « VỀ ĐÂY EM Khánh Hà CD Chronology

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất