Data

Nhà sản xuất Khánh Hà Productions
Thẻ Khánh Hà

Mixed by John Tomlingson & LaTo Sounds Studio
Background vocals  by Khanh ha, Thuy Anh
KH 66

Bình luận


CHIỀU NHỚ « CHIỀU NHỚ Khánh Hà CD Chronology BIỂN VÀ EM » BIỂN VÀ EM

Đăng Nhập/Xuất