Data

Thẻ Jazzy Dạ Lam

Thôi hết còn gặp nhau
Phổ từ bài thơ “Buồn” trong thi tập Trên tất cả đỉnh cao là lặng im của Phạm Công Thiện (California: Viên Thông, 2000)
hoà âm: Jazzy Dạ Lam
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát và piano)

Trăng & Em
nhạc: Jazzy Dạ Lam
ca từ: Nguyễn Tấn Đạt
hoà âm: Jazzy Dạ Lam & Phương Nam
phối khí: Phương Nam
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát); Ingolf Burkhardt (trumpet); Phương Nam (keyboards, bass programming); Martin Greule (drums); Strings Ensemble [Dagmar Meffert, Roland Schreiber, Magdalena Rozanska, Justyna Niznik, Thomas Frischko, Kim Hyuong Ran, Frank Endres(violins); Kim Hyuong Ran, Thomas Frischko, Frank Endres, Roland Schreiber(violas); Markus Loebling, Juan Ignazio Lopez (cellos)]
    
Moon & You
nhạc: Jazzy Dạ Lam
ca từ Anh ngữ: Ian Bui
hoà âm & phối khí: Phương Nam
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát); Phương Nam (keyboards, bass programming); Sebastian Parche & Phương Nam (drum programming); Ingolf Burkhardt (flugelhorn); Strings Ensemble [Dagmar Meffert, Roland Schreiber, Magdalena Rozanska, Justyna Niznik, Thomas Frischko, Kim Hyuong Ran, Frank Endres(violins); Kim Hyuong Ran, Thomas Frischko, Frank Endres, Roland Schreiber(violas); Markus Loebling, Juan Ignazio Lopez (cellos)]
 
Võng đêm
nhạc, ca từ, hoà âm & phối khí: Jazzy Dạ Lam
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát & piano); Phương Nam (keyboard)

Màu đêm
nhạc: Jazzy Dạ Lam
ca từ: Chu Kỳ Thư
hoà âm: Jazzy Dạ Lam
phối khí: Phương Nam
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát); Andreas Buchmann (acoustic bass); Phương Nam (piano); Joy Dutt (flute & recorder); Strings Ensemble [Dagmar Meffert, Roland Schreiber, Magdalena Rozanska, Justyna Niznik, Thomas Frischko, Kim Hyuong Ran, Frank Endres(violins); Kim Hyuong Ran, Thomas Frischko, Frank Endres, Roland Schreiber(violas); Markus Loebling, Juan Ignazio Lopez (cellos)]

Dạo khúc
nhạc: Jazzy Dạ Lam
ca từ: Đinh Trường Chinh
trình bày: Jazzy Dạ Lam (giọng hát & piano)

Tranh bìa: Đời sống trên sông #3  của Lê Thánh Thư

Nguồn: tienve.org
 
Tối Thứ Sáu
nhạc: Jazzy Dạ Lam
ca từ: Nguyễn Đức Tùng
hoà âm: Jazzy Dạ Lam
Nguồn: http://www.tgan.net/forum
    
Bình luận


Đăng Nhập/Xuất