Data

Thẻ

Đây là băng được thâu trực tiếp tại các phòng trà Saigòn.

Bình luận


JO MARCEL 2 - MERCI CHERIE « JO MARCEL 2 - MERCI CHERIE Jo Marcel Cassette Chronology JO MARCEL 3 - 60-87 » JO MARCEL 3 - 60-87

Nghe Nhạc

Xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký). Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất