Data

Thẻ Hồng Vân

Đàn tranh: Thạch Cầm
Đàn bầu: Thúy Hạnh
Sáo: Bảo Cường

Bình luận


TIẾNG TÌNH THƠ « TIẾNG TÌNH THƠ Hồng Vân CD Chronology CHINH PHỤ NGÂM KHÚC » CHINH PHỤ NGÂM KHÚC

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất