Data

Nhà sản xuất Ca Dao Productions
Thẻ Hồng Vân

Thực hiện: Hồng Vân & Chung Tử Lưu
Hòa âm: Thanh Quang
Ba nhạc dân tộc Hoa Mai

Bình luận


CHINH PHỤ NGÂM KHÚC « CHINH PHỤ NGÂM KHÚC Hồng Vân CD Chronology NGUYỆT CẦM » NGUYỆT CẦM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất