Bình luận


NHỮNG NGÀY XA CÁCH « NHỮNG NGÀY XA CÁCH Hà Thanh Dĩa nhựa Chronology THUỞ ẤY CÓ EM » THUỞ ẤY CÓ EM

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất