Data

Nhà sản xuất Giáng Ngọc
Thẻ Hà Thanh

Trung Nghĩa hòa âm

Bình luận


Hà Thanh CD Chronology HÀ THANH HẢI NGOẠI 2 - CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI » HÀ THANH HẢI NGOẠI 2 - CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất