Data

Nhà sản xuất Thúy Nga
Thẻ Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt Elvis Phương


Bình luận


TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 2 « TÌNH KHÚC PHƯỢNG HOÀNG 2 Elvis Phương CD Chronology EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA » EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất