Data

Nhà sản xuất Diamond Productions
Thẻ Lê Hựu Hà Nguyễn Trung Cang Elvis Phương Ban Phượng Hoàng


Bình luận


GIỌT NUỚC MẮT NGÀ « GIỌT NUỚC MẮT NGÀ Elvis Phương CD Chronology CẢM ƠN EM CUỘC ĐỜI » CẢM ƠN EM CUỘC ĐỜI

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất