Data

Nhà sản xuất Diễm Xưa
Thẻ Du Tử Lê Nhạc Phổ Thơ


Bình luận


Du Tử Lê CD Chronology K. KHÚC CỦA LÊ » K. KHÚC CỦA LÊ

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất