Data

Nhà sản xuất Thúy Nga
Album số TNCD569
Thẻ Đức Huy

Những ca khúc trích từ Paris By Night 118 - 50 Năm Âm Nhạc Đức Huy

Bình luận


ĐỂ TƯỞNG NHỚ SÀI GÒN « ĐỂ TƯỞNG NHỚ SÀI GÒN Đức Huy CD Chronology EM! » EM!

Nghe Nhạc

- Tạm thời xin các bạn đăng ký / đăng nhập để nghe nhạc (xin bấm vào đây để đăng ký).
- Chỉ những album tên CHỮ IN mới có MP3 để nghe.
Cám ơn các bạn.

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất