Nguyễn Sĩ Hạnh
18.9.2012

Mùa Thu Cho Em - Ngô Thụy Miên


Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời - Phạm Duy


Giăng Tơ - Lưu Hà An


Nguyễn Sĩ Hạnh