CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn
Ông Ngọai, Ông Nội, Cha, Bác, Chú, Anh, Em, của chúng tôi là

Nhạc Sĩ Du Ca Nguyễn Đức Quang   
 
Đã từ trần lúc 4 giờ sáng  Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011
Nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão
Tại Bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital, California.
Hưởng thọ 68 tuổi.
 
Linh cửu hiện được quàn tại  Lakeside Chapel, Westminster Memorial Park,
14801 Beach Blvd., Westminster , CA 92683
Tel (714) 893-2421
 

Lịch Trình Tang Lễ:
 
- Thứ Bẩy ngày 2 tháng 4 năm 2011
                        - Lúc 4:00 PM : Nhập liệm và phát tang
                        - Từ  5:00 PM  đến  7:00 PM  thăm viếng
                        - Từ 6:00 PM đến 7:00 PM: Lễ Tiễn Biệt của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam

-  Chủ Nhật ngày 3 tháng 4 năm 2011
                        - Từ 9:00 AM  đến 5:00 PM: thăm viếng

- Thứ Hai  ngày 4 tháng 4 năm 2011
                        - Từ 9:00 AM  đến 11:00 AM: thăm viếng
                        -  Từ 11:30 AM: lễ di quan
                        -  12:30 PM: lễ Hỏa Táng .
 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
 
Trưởng Nam:    Nguyễn Đức Tường, vợ Tống Thị Thanh Thảo
Trưởng Nữ:   Nguyễn Thị Minh Nhiên, chồng Nguyễn Cao Huy
Đích Tôn:      Nguyễn Đức Tuệ
Cháu Nội:       Nguyễn Thanh Tâm
Cháu Ngoại:     Nguyễn Cao Corey
                        Nguyễn Cao Crew
                        Nguyễn Cao Cody
Chị Dâu:  Bà Quả Phụ Nguyễn Đức Minh cùng các con, các cháu (VN)
Chị: Nguyễn Thị Minh Tâm, chồng Dương Thịnh và các con, các cháu (VN)
Anh Rể: Nguyễn Mạnh Đàn và các con và các cháu (VN)
Chị: Nguyễn Thị Kim Liên, chồng Phạm Khiêm Ích và các con, các cháu (VN)
Em Trai: Nguyễn Đức Vinh, vợ Phan Thị Sen và các con (Đà Lạt, VN)
Em Vợ: Nguyễn Mạnh Hùng, vợ Lê Thị Huệ, và các con, cháu (USA)
Em Vợ: Nguyễn Quốc Bình, vợ Nguyễn Thị Kim Dung và các con (USA)
Em Vợ: Nguyễn Hồng Ngọc, vợ Võ Thị Phương Thảo và các con (USA)
Em Vợ: Nguyễn Bảo Lộc, vợ Nguyễn Thị Kim Trang và các con (USA)
Em Vợ: Nguyễn Lâm Tuyên, vợ Võ Thị Thúy Hằng và con (USA)
Cháu: Lê Gia Lệ Thi (USA)
 
Cáo Phó này thay thế thiệp tang.  Xin miễn phúng điếu và thay vào đó quý vị có thể hiến tặng cho Project Vietnam.


Nguồn: http://ducavn.com
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất