Cánh Đồng Cỏ Khô
Album Thằng Mõ 1

Nhạc: Ngọc Đại
Phổ thơ: Nguyễn Đình Chính
Trình bày: Ngọc Đại