Cánh Đồng Cỏ Khô
Album Thằng Mõ 1

Nhạc: Ngọc Đại
Phổ thơ: Nguyễn Đình Chính
Trình bày: Ngọc ĐạiBình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất