đây dây trinh bạch khóc mướt trong mơ
đây hồn ngọc thạch xanh xao như tờ
                                            (Bích Khê)
như mùa tan trong khói biếc...
và em thôi nhé ngoài kia trời đã sang mùa

Mai Khôi

Hồ Cầm
Nhạc và Lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai KhôiHồ Cầm (Lyrics)


như ngày nắng đang tàn
và như chiều lên tím biếc
như mùa đã phai mầu
như mùa tan trong khói biếc

trên bờ lá xanh mềm
và trong mầu nắng đương tơ
đã nghe xanh xao như tờ
đã nghe như qua lâu rồi những mắt môi xưa
chiều biêng biếc nhớ

nầy thôi những mùa thơ
và nầy thôi những chiều xưa
ủ hương vào trong tóc buồn
phất phơ buồn nhánh tay gầy

tay hương mềm
và trăng bên thềm
chờ người đưa tay hái

đã qua đi không còn
và em ơi...
những đêm trăng lên đầy
giờ đây đã hết thế thôi

thôi em về mà lòng chưa yên thôi đành vậy
khi tàn ngày
khi ngoài kia nắng đang tan vội vàng
những khi ta âu lo tình đơm trái đắng

và em thôi nhé...
ngoài kia trời đã sang mùa

Mai Xuân Vỹ

Bình luận

Đăng Nhập/Xuất