Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi , trích từ album Căn Nhà Nhỏ

    Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ


Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất