Nhạc: Văn Cao
Soạn cho guitar: Trần Hoài Phương
Trình bày: Thanh Huy, Phương Quang và Thanh LộcLTS. Thanh Huy, Phương Quang và Thanh Lộc đều là giảng viên HCMC Conservatory.
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Hình Mới

1000 Bài Theo Tháng

Đăng Nhập/Xuất