Nhạc: Nguyễn Ngọc Thạch
Lời: thơ Thanh Tùng
Trình bày: Diệu Hiền
Bình luận

Lời Bàn Mới

Hình Mới

1000 Bài Theo Tháng

Đăng Nhập/Xuất