Nhạc và lời: Mai Xuân Vỹ
Hòa âm: Mai Xuân Vỹ
Trình bày: Mai Khôi, trích từ album Căn Nhà Nhỏ 

 
Ngủ Đi Em, Mai Xuân Vỹ

Căn Nhà Nhỏ, Mai Xuân Vỹ
  
Bình luận

Lời Bàn Mới

Hình Mới

1000 Bài Theo Tháng

Đăng Nhập/Xuất