Dương Thiệu Tước

Những bóng hồng trong thơ nhạc[2]: Ngọc Lan dòng suối tơ vương

Hà Đình Nguyên
10.11.2011

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước được ghi nhận là một trong những người đặt nền móng cho nền tân nhạc Việt, còn người bạn đời của ông - ca sĩ Minh Trang - cũng được cho là một trong những ca sĩ tiên phong của làng ca nhạc Việt.

Tiếng hát "lá ngọc cành vàng"

Trước khi gặp nhau, Dương Thiệu Tước và Minh Trang đều xuất thân từ những gia đình "danh gia vọng tộc".

Minh Trang
Ca sĩ Minh Trang thời xuân nữ

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất