Francis Lai

Tiêu đề
Francis Lai, tác giả bài Love Story, qua đời ở tuổi 86

Đăng Nhập/Xuất