Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Văn Cao

Văn Cao
Genre Nhạc Tiền Chiến
Years active 15.11.1923, mất 10.7.1995

Minh Hiếu

Minh Hiếu
Genre Tân Nhạc

Tiến Dũng

Genre Tân Nhạc

Lê Thương

Lê Thương
Genre Tân Nhạc
Years active 8/1/1914, Hà nội - mất 17/9/1996, Sài Gòn

Nhạc Giáng Sinh

Nhạc Giáng Sinh
Genre Tân Nhạc

Bích Ngà

Genre Tân Nhạc

Ban Thăng Long

Ban Thăng Long
Genre Tân Nhạc

Tuấn Anh

Genre Tân Nhạc

Nguyên Khang

Nguyên Khang
Genre Tân Nhạc

Khánh Hà

Khánh Hà
Genre Tân Nhạc
Years active 28/3/1952, Đà Lạt

Ban Ngàn Khơi

Ban Ngàn Khơi
Genre Tân Nhạc

Kim Anh

Genre Tân Nhạc

Phương Dung

Phương Dung
Genre Tân Nhạc
Years active 1946, Gò Công

Phạm Quang Tuấn

Phạm Quang Tuấn
Genre Tân Nhạc
City Sydney

Lệ Thu

Lệ Thu
Genre Tân Nhạc
Years active 16.7.1943

Huy Vũ

Genre Tân Nhạc

Dĩa Nhựa

Genre Tân Nhạc

Lê Uyên Phương

Lê Uyên Phương
Genre Tân Nhạc
Years active 2.2.1941 - mất 29.6.1999
Web leuyenphuong.com

Thái Hiền

Thái Hiền
Genre Tân Nhạc
Years active 1958, Sài Gòn

Thanh Hà

Thanh Hà
Genre Tân Nhạc

Mai Xuân Vỹ

Mai Xuân Vỹ
Genre Tân Nhạc
City Melbourne
Country Australia

Nguyên Lê

Nguyên Lê
Genre Nhạc Jazz
Years active 14/1/1959, Paris

Ngọc Lan

Ngọc Lan
Genre Tân Nhạc
Years active 28.12.1956 - mất 6.3.2001

Thanh Thúy

Thanh Thúy
Genre Tân Nhạc
Years active 2.12.1943, Huế

Nguyễn Đình Phùng

Nguyễn Đình Phùng
Genre Tân Nhạc

Ngọc Hạ

Ngọc Hạ
Genre Tân Nhạc
Years active 23/12/1980, Hội An

Xuân Sơn

Genre Tân Nhạc

Quốc Dũng

Quốc Dũng
Genre Tân Nhạc
Years active 1951, Thái Lan

Jo Marcel

Jo Marcel
Genre Tân Nhạc

Quỳnh Lan

Quỳnh Lan
Genre Tân Nhạc

Giáng Son

Giáng Son
Genre Tân Nhạc
Years active 1.2.1975
City Hà Nội

Thanh Ly

Genre Tân Nhạc

Quang Tuấn

Genre Tân Nhạc

Đoàn Chuẩn

Đoàn Chuẩn
Genre Nhạc Tiền Chiến
Years active 15.6.1924, mất 15.11.2001

Don Hồ

Don Hồ
Genre Tân Nhạc
Years active 22/2/1970, Sài Gòn

Kiều Nga

Kiều Nga
Genre Tân Nhạc
Years active 22/5/1960

Hoàng Thị Bích Ngọc

Hoàng Thị Bích Ngọc
Genre Tân Nhạc
Years active 6.4.1965

Hoàng Trọng

Hoàng Trọng
Genre Tân Nhạc
Years active 1922 - mất 16.7.1998

AVT

AVT
Genre Tân Nhạc

Trần Thái Hòa

Trần Thái Hòa
Genre Tân Nhạc
Years active 28/1/1973, Ban Mê Thuột

Lời Bàn Mới (nhạc)

Đăng Nhập/Xuất