Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Một Album Nhạc Cho Ông Bạn Già

20.1.2010


 Tưởng và Hạnh.Ông bạn già đây là Tưởng, Lê Khắc Tưởng.

Tưởng là một "cột trụ" của cuongde.org kể từ những ngày mới bắt đầu website. Tưởng làm "đa sĩ". Gọi là đa sĩ vì Tưởng vừa là admin, vừa là nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, phê bình sĩ, dịch sĩ và kiêm cả luôn võ sĩ (ít ra là trên lý thuyết, Tưởng dịch kinh sách luyện công phu của Tàu). Tưởng đa tài nhưng khiêm tốn. Khiêm tốn quá là khác. Tôi nghĩ giá mà ông bạn mình chịu khó bon chen dữ dội một chút thì chắc chắn sẽ giàu có hơn, danh tiếng hơn, đầm non bồ già nhiều hơn, vân vân và vân vân. Nhưng có sống hạnh phúc hơn thì tôi không chắc.

Tưởng và Hạnh, mùa xuân 2009 ở Canberra
 

Xem tiếp...

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất