Thư từ xin gởi về bientap@amnhac.fm   fb6

Lúc viết bài này mình tưởng tượng ra được khuôn mặt phấn khởi của ông bạn già. Tối hôm qua ngồi lục ra hoài không thấy bài này ở đâu, chắc là chưa hát bao giờ, vì vậy mình hát thử cho các bạn nghe.

Nhạc: Lê Khắc Tưởng
Thơ: Nguyễn Hữu Hiệp
Bình luận

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập/Xuất